top of page
  • 作家相片Fancy Meow

Bikini 泳衣 係未一定好Sexy?


Bikini – 中文直譯 比堅尼 或者 比基尼

Bikini (比堅尼 / 比基尼) 係指分開了上身與下身兩件的泳衣,上身泳衣覆蓋了胸部,下身覆蓋了敏感部位及屁股,中間露出腰部位置,唔係單單少布先叫Bikini 架 ~

响1946年,時裝設計師Jacques Heim喺巴黎推出現代比基尼,起先係用棉布或者針織衫製成,後嚟因為彈性物料lycra嘅出現,令到 Bikini (比堅尼 / 比基尼) 更為廣泛普及!Bikini (比堅尼 / 比基尼) 唔單止游水同曬太陽時著,仲可以用作沙灘排球、跳舞、田徑運動 或者 健美運動等等 作為運動裝穿著,唔一定好少布或者好 Sexy 先叫 Bikini ~

隨著時裝潮流的演進,Bikini (比堅尼 / 比基尼) 到今時今日已根據布料覆蓋率發展出多到你未必識得佢嘅款:

1. Tankini - 坦堅尼,係以背心/運動型背心為主嘅比基尼結合,有三角褲仔款,亦可以係短褲 or 平腳褲款

2. Sling bikini - 細帶比基尼,主要因為是由當中嘅帶型設計而得其名,係較為常見嘅Bikini款式

3. Skirtini – 裙款比堅尼,下身設計裙仔款式,款式較可愛,裙仔設計令Bikini 保守一點點

4. Bandeaukini – 中文係抹胸比堅尼,即係任何上身無帶設計嘅比基尼,曬太陽唔怕曬出肩帶印

5. Microkini - 微型比堅尼,一種極其少布嘅比堅尼,布料僅僅覆蓋身上重要部位,妹子們穿著需要強勁嘅勇氣(參考圖算叫做多布T_T)

6. Monokini – 無上裝比堅尼,照字直解,只有一件下身泳衣,咁上身呢? 天體是也!

咁究竟揀比堅尼時同買Bar 有咩唔同? 下一次再話你地知啦~~

154 次查看0 則留言
bottom of page